LỚP HỌC VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA NHẬT

Dưới đây là lịch các buổi workshop để tìm hiều văn hóa truyền thống của Nhật:

★ Lớp học viết Thư Pháp/ Thứ năm, ngày 17/6 1pm-3pm

Phí tham gia là 100yen

★ Lớp học cắm hoa kiểu Nhật/ Thứ hai, ngày 5/7 1pm-3pm
Phí tham gia là 300yen

Lớp học trà đạo/ Thứ ba, ngày 13/7 12:45pm-3pm
Phí tham gia là 200yen

Các bạn muốn tìm hiểu văn hóa Nhật hãy đăng ký tham gia nhé!

茶道チラシ0713華道チラシ0705

書道チラシ0617

サイトマップ    サイトポリシー


Copyright ©2000-2016 Yokohama Kohoku International Lounge All Rights Reserved.