LỊCH HỌC CÁC LỚP TIẾNG NHẬT (HỌC KỲ 2 – THÁNG 9 ĐẾN THÁNG 12)

LỊCH HỌC CÁC LỚP TIẾNG NHẬT (HỌC KỲ 2 – THÁNG 9 ĐẾN THÁNG 12)

Dưới đây là lịch học các lớp tiếng Nhật từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021.

Do có tuyên bố tình trạng khẩn cấp của chính phủ Nhật, một số lớp học sẽ tạm nghỉ, một số lớp vẫn học bình thường. Vui lòng xem lịch chi tiết dưới đây:

Lich lop tieng Nhat (2021年9月~12月) (pdf)

✽ Lớp Chủ Nhật bắt đầu học tử ngày 5/9 (Buổi học ngày 5 và 12 sẽ được tổ chức online)

✽ Lớp học Thứ hai bắt đầu học tử ngày 13/9 (Buổi học ngày 6 nghỉ)

Lớp học Thứ Ba sẽ nghỉ trong tháng 9.

✽ Lớp học Thứ Năm bắt đầu học tử ngày 16/9 (Buổi học ngày 9 nghỉ)

✽ Lớp học Thứ Sáu bắt đầu học tử ngày 3/9

✽ Lớp học Thứ Bảy bắt đầu học tử ngày 4/9

Các lớp buổi tối:

✽ Lớp Thứ Ba buổi tối bắt đầu học tử ngày 7/9

Lớp Thứ Năm buổi tối sẽ nghỉ trong tháng 9.

✽ Lớp Thứ Tư buổi tối ở trung tâm Hiyoshi bắt đầu tử ngày 8/9.

Vui lòng kiểm tra thông tin các lớp trước khi đến học các bạn nhé! 

<元記事: 日本語教室2学期(2021年9月から12月)について> 

サイトマップ    サイトポリシー


Copyright ©2000-2016 Yokohama Kohoku International Lounge All Rights Reserved.