CHIÊU SINH CÁC LỚP HỌC LUYỆN THI JLPT

Để chuẩn bị cho kỳ thi JLPT tháng 12/2021, các lớp luyện thi JLPT N1 – N2 – N3 sẽ bắt đầu chiêu sinh từ ngày 23/6, và bắt đầu học từ tháng 9/2021.

Nếu bạn muốn tham gia, hãy truy cập vào các đường link sau để đăng ký:

Lớp N1 https://forms.gle/ZqW5dQQmp7beBBfv9

Lớp N2 https://forms.gle/W6J2sQdvdzyzxQm36

Lớp N3 https://forms.gle/GRKbyvRWrBWCCZ3U6

Để biết thời khóa biểu của các lớp, vui lòng truy cập vào đường link sau:  JLPT日本語能力試験 対策講座(2021後期)詳細

元記事: JLPT日本語能力試験 N1,N2,N3 対策講座(2021年後期)受付開始!

サイトマップ    サイトポリシー


Copyright ©2000-2016 Yokohama Kohoku International Lounge All Rights Reserved.